Bättre hälsa hos äldre efter solrumsvistelse på äldreboende

Vetenskaplig studie visar positivt resultat. 

Vi vet att solen har en positiv inverkan på våra sinnen och vår kropp. Detta har man tagit fasta på i Vänersborgs kommun. Här erbjuds boende och personal på ett antal äldreboenden att regelbundet vistas i s.k. solrum. Forskare från FoUU-centrum Fyrbodal och Vänersborgs kommun har undersökt betydelsen av att använda solrummen. Resultatet finns nu presenterat i en forskningsrapport.

Syftet med studien är att beskriva upplevelsen och betydelsen av att vistas i solrummet för äldres välbefinnande. Forskare från FoUU-centrum Fyrbodal har arbetat med fokusgrupper och tagit del av information och upplevelser från personal och äldre som använder solrummen regelbundet.

Det är inte alla förunnat att kunna resa till solen under den mörka årstiden, men det går att råda bot på. Suntech Group AB har utvecklat artificiellt solljus som innehåller hela solens spektrum. Solljuset har anpassats till att uppfylla myndigheternas krav och att vistas en timma i solrummet likställs med att vara ute en solig sommardag ca 15 minuter.

Något som är påtagligt i den nyutkomna studien är helhetsupplevelsen för den som besöker solrummet. Solljuset kompletteras med miljöer inspirerade av t.ex. Västindien eller Bohusläns västkust. Förutom ljuset och värmen kan man sticka ned tårna i varm sand, höra vågbrus, känna en svalkande vind och svag tjärdoft.

Personalen beskriver att solstunden har en märkbar positiv påverkan på de som har ledbesvär och ledsmärtor samt på överrörlighet vid Huntingtons sjukdom. De är också eniga om att vistelsen minskar de äldres motoriska oro för stunden, att de verkar piggare, ser gladare ut, är lugnare och mer avslappnade efter vistelsen. Dessutom utgör aktiviteten en viktig social funktion och blir ett välkommet avbrott i de vardagliga rutinerna.

En av de äldre som besöker solrummet regelbundet säger: ”Ja jag ska ju säga det att jag har ju jättemycket värk och det är ju underbart att ligga i värmen då…

Resultatet av studien visar att både personalen och de äldre är mycket positiva till vistelsen i solrummen och att det påverkar de äldres hälsa. Det är en förhållandevis billig aktivitet, tillgänglig för de allra flesta och används av många.