Suntech blir en del av Ircon Drying Systems AB

Den 13:e September förvärvades Suntech Group AB av Argynnis Group AB och blev därmed en delav affärsenheten ”Heating & Drying Group”, där även Ircon Drying Systems AB och det franska bolaget Solaronics S.A.S ingår.
Från och med den 1 januari 2020, kommer Suntech att bli en integrerad del av Ircon Drying Systems AB och där bedrivas som ett separat affärsområde, fortsatt under varumärket Suntech.
Suntech’s websida, e‐mail och telefonnummer kommer att vara oförändrade, dock kommer leverans‐ och besöksadress att ändras till Ircon Drying Systems AB, Svetsargatan 8, SE‐462 56 Vänersborg.
 
Under en övergångsperiod kommer Suntech’s bankgironummer och konton hos Swedbank finnas kvar. Dessa kommer dock att avslutas under 2020.
Ny bankinformation enligt nedan:
Skandinaviska Enskilda Banken – SEB
Box 3, 461 21 Trollhättan, Sweden
Bankgironummer: 5641‐5441
Swift/Bic: ESSESESS
SEK‐konto: Iban No.: SE19 5000 0000 0517 7102 0636
EUR‐konto: Iban No.: SE18 5000 0000 0542 3821 4781
USD‐konto: Iban No.: SE06 5000 0000 0542 3821 4803
Vi ser fram emot ett fortsatt bra och soligt samarbete!
Vänersborg, 2019‐12‐20
Magnus Nilsson, VD