Personalvård i solrum under Corona hemarbete

Företag som erbjuder bra arbetsmiljö, attraktiva personalförmåner och friskvård till sina anställda blir mer attraktiva arbetsgivare. Solrum som friskvård ökar produktivitet och engagemang samt kan bidra till minskad sjukfrånvaro.
Under Corona pandemin uppmanar även vårt företag alla anställda som kan att jobba hemifrån, för att minska spridningen av Covid-19 viruset.
För att stärka immunförsvaret och tanka energi, har våra kollegor möjlighet att unna sig solljusterapi i Sunwell’s egna solrum.
Det finns många positiva hälsoeffekter som personalen kan del av så som:
– Kan aktivera D3-vitamin och öka immunförsvar.
– Motverkar depression och årstidsberoende nedstämdhet
– Stimulerar välmående
– Minskar muskelsmärta och ledbesvär.
– Ökar ämnesomsättningen och tänjbarhet i leder.
– Förbättrar nybildningsprocessen vid läkning av sår.
Det finns även studie som påvisar 25% minskning av sjukfrånvaro på arbetsplatsen tack vare vår solljusterapi.