Suntech’s affärsområde inom rekreation och friskvård byter namn till Sunwell

Affärsområdet inom rekreation och friskvård byter namn till Sunwell, för att tydliggöra det välbefinnande som våra produkter erbjuder.

 Under 2019 förvärvades Suntech av Argynnis‐koncernen och Suntech blev i och med det en del av Ircon Drying Systems i Vänersborg. Suntech verkar inom solljusterapi och industriella solsimulatorer och för att tydliggöra skillnaden mellan dessa två affärsområden, byter området riktat mot solljusterapi namn till Sunwell fr o m 1 september 2020.

I samband med introduktionen av Sunwell lanseras en ny hemsida (www.sunwellgroup.se) samt ny logo.

Sunwell ‐ Get that sunny feeling tydliggör vad vi vill skapa med vårt koncept. En kombination av värme, vind, dofter och ljud från vågor skapar en komplett upplevelse och stimulerar flera sinnen” – säger Mirka Storm, Marknad‐ och Försäljningsansvarig för Sunwell.

”Vi känner att Sunwell på ett tydligare sätt beskriver vad vi erbjuder och möjliggör med vårt erbjudande, ett välbefinnande för kropp och själ och extra viktigt under de mörka årstiderna” ‐ säger Magnus Nilsson, VD.

Industriella solsimulatorer kommer fortsatt drivas inom affärsområdet Suntech och hanteras av Ircon Drying Systems.

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nilsson, VD, Ircon Drying Systems AB, tel +46 (0) 70 248 41 62.

Vänersborg, Sweden

01/09/2020

Mirka Storm

Sunwell bygger specialutvecklade solsimulatorer och solrum där människor kan stärka immunförsvar, få ny energi och må bra. Sunwell solsimulator skapar artificiellt solljus som kan mäta sig med originalet, med den fördelen att mängden UV-strålningen är filtrerad till låga nivåer.

Solterapi i ett av Sunwell solrum erbjuder mer än ljus, värme och en inspirerande miljö – den har flera positiva hälsoeffekter, skapar mervärde för företag och kan minska sjukskrivningar.

Sunwell sprider ljus och värme inom olika områden som friskvård, hotell, spa, badanläggningar, massage- och yogastudios, äldreomsorg, restaurang, högskolor mm.  Sunwell’s solstrålar lyser inte bara i Sverige, utan har nått ut även till flera länder i Europa och Nordamerika.