Solljusterapi som friskvård för personalhälsan – även under pandemin

De flesta är medvetna om att det inte räcker med att behandla sjukdomar för att hålla oss friska. Vi joggar, går på gym, äter grönsaker och slutar röka — eller har dåligt samvete för att vi inte gör det. Friskvård behöver dock inte handla om gymkort som aldrig används eller löparskor som står längst inne i garderoben för att det inte finns ork och motivation. Solljusterapi är ett växande fenomen inom friskvård, som påvisar tydliga positiva effekter både för fysisk och psykisk hälsa.

Stärka hälsan under pandemin

Ett effektivt sätt att stärka kroppen är fysisk aktivitet. Dessvärre kan flera av åtgärderna mot smittspridning leda till minskad fysisk aktivitet, då många tror att restriktionerna innebär att man måste stanna hemma. Många fler kommer att drabbas, inte bara av smitta, utan även av psykisk ohälsa till följd av stress och oro för pandemins konsekvenser, som att förlora jobb eller företag. Där kan fysisk aktivitet fungera som en buffert mot stress, oro och sömnsvårigheter.

Men om man inte klarar av fysisk aktivitet eller helt enkelt inte orkar?

Solljus ger ork till fysisk aktivitet

Nu gå vi in i mörkare tider med ruskväder och minskad fysisk aktivitet. För vissa kommer årstidsväxlingen med ökad trötthet och nedstämdhet, så kallad årstidsbunden depression SAD (Seasonal Affective Disorder). Om vi inte får tillräckligt med ljus under dagarna rubbas dygnsrytmen och därmed sömnen. Det kan bli svårt att sova, vilket påverkar både sinne och kropp. Vi behöver se ljus för att bli vakna och alerta och känna solljus med sin värme in på bara skinnet för att hålla oss friska.

En halvmulen dag är ljusstyrkan utomhus 8-9000 lux, flyttar du dig inomhus, ungefär en till två meter innanför fönstret, är den 1000-1500 lux och sen avtar ljustillgången snabbt.

Det synliga ljuset från Sunwell’s solsimulator ligger mellan 10.000 – 30.000 lux och är mycket effektiv för ljusterapi.  Sunwell’s solsimulator skiljer sig dock från traditionella ljusterapilampor genom att inkludera solens hela ljusspektrum:  låg UV strålning såväl som skön värme från infrarött ljus (IR).

Solljus inomhus för personalhälsan

För att undvika sjukskrivningar och en trött personalstyrka kan det vara en god idé att investera i en friskvårdslösning som visat sig ha stora effekter på just årstidsbunden depression. Med Sunwell solsimulator på arbetsplatsen ökar personalens välmående och sjukskrivningarna minskar. Specifikt, anställda med utländsk bakgrund från varmare länder har svårt att klara det nordiska klimatet under vinterhalvåret.

Det finns stor potential för näringslivet och offentlig sektor att anamma solljusterapi som friskvård. Företag kan installera solsimulatorer i egna matsalar för att främja de anställdas välmående, eller varför inte i konferensrummet för att skapa annorlunda kundmöten som garanterat skapar mervärde.

Solljusterapi faller under Skatteverkets godkända friskvårdsaktiviteter som arbetsgivare via friskvårdsbidrag kan erbjuda skattefritt till sina anställda. Av samma anledning kan även besöksnäringen som spahotell eller konferensanläggningar profitera på att erbjuda solljusterapi:

  • Att erbjuda det där lilla extra till spa-besökare och konferensgäster och sticka ut bland konkurrenter, nu när antalet konferenser och sammankomster minskar.
  • Sälja solljusterapi som friskvårdsaktivitet till externa gäster.

Solrum inom äldrevården

Bättre arbetsmiljö på äldreboenden som har satsat på ett Sunwell solrum syns tydligt även vid det dagliga arbetet. Fler äldre får tillgång till solljus trots begränsade personalresurser. Solrummen fyller också en viktig social funktion och leder till bättre hälsa, minskad förbrukning av vissa läkemedel och i slutändan samhällsekonomiska vinster.

På ett äldreboende i Vänersborg installerades ett rum med tropisk miljö och solsimulator som en del av friskvårdssatsningar för personalhälsan. Utvärderingen av projektet påvisade minskad sjukfrånvaro med 25% på 2 år.

Solljus och värme trots reserestriktioner

I Coronapandemins spår blev det svårt att resa till varma destinationer, med inställda flyg och rädsla för smittan. Hur länge, vet vi ännu inte… I Sunwell’s solanläggningar får man ett härligt avbrott i vardagen utan att behöva åka långt bort.

Då även klimatförändringarna kräver att vi reser i mindre utsträckning utgör Sunwell´s solsimulator ett miljömedvetet och klimatsmart alternativ.

En sammanfattning av Sunwell som friskvård för personalhälsan finns i artikel i specialbilagan Di Healthcare i Dagens Industri den 22 oktober 2020!