Rosenhäll i Uddevalla flyttar solrummet från Anhörigcentralen till en ny lokal

Sunwell har installerat solrum på ett hundratal äldreboenden, aktivitetscenter, vård och omsorgsboenden, mötesplatser och centraler för seniorer där den hälsosamma solmiljön minskar utanförskap och fyller en viktig social funktion.

Ibland flyttas verksamheter till andra platser och då hjälper Sunwell till att flytta  också solrum. Efter flertalet flytt i 2020 var det dags för ytterligare även i 2021.

Solrummet på Anhörigcentralen på Rosenhäll i Uddevalla kommun har flyttats till en ny lokal på samma adress. De flesta kulisserna har kunnat återanvändas. Istället för sandstrand har kunden valt ett nytt lättskött golv, då det nya solrummet ska kunna användas av alla i huset, dvs. boende inom äldreomsorgen, brukare inom LSS, anhöriga och personal.

Istället för att lägga ner en fungerande aktivitet med solterapi som skapar väldigt mycket glädje och stärker hälsa, erbjuder Sunwell sina kunder flyttning av solrummen. Vi försöker alltid att återanvända så mycket som möjligt av kulisserna och i samarbete med kunder hittar vi alltid en bra lösning

”Sunwell har gjort ett bra arbete med att flytta solrummet, tycker det har blivit mycket fint”, säger Malin Elbing, Anhörigkonsulent på Uddevalla kommun.