Sunwell rivstartar 2022 med ytterligare två nya tropiska solrum

Solterapi från Sunwell bidrar till bättre fysisk och mental hälsa inom såväl äldreomsorg, demensvård och dagverksamheter. Ett solrum blir en naturlig mötesplats som minskar utanförskap och tristess samt fyller en viktig social funktion för äldre. Äldreboenden, som investerat i ett solrum från Sunwell ser ökad livsglädje och välmående hos seniorer. Man vittnar även om minskad medicinering tack vare bl.a. bättre sömnrytm och den lugnande effekten av solterapi.

Det första tropiska solrummet gick i början på februari till äldreboendet Björklunden i Kristianstad. Här har man först tänkt att satsa på inredning med skånska rapsfält, som de äldre starkt relaterar till. Efter gemensamma diskussioner med enhetschefen Tove Björnfot ändrades inritningen mot en tropisk miljö, då man önskade sig även sandstrand. Resultatet blev ett exotiskt solrum med solvarm sand och pergola intill, där man kan koppla av under vinrankor och stämningsbelysning. Boendet bestämde sig att köpa in äkta palmer och växter för den rätta känslan.

FöreEfter

Bara en vecka senare åkte Sunwell’s team till Södertälje för att skapa ytterligare ett tropiskt solrum i en tom lokal på 15 m2 på det nybyggda Måsnarens Vård & omsorgsboende. Sunwell har i det relativt begränsade utrymmet skapat en skön miljö, där både en stor panoramabild, huskuliss med vitputsad vägg samt sandstrand rymdes utan problem.

Många boenden upptäcker att solrum inte bara ökar välbefinnande hos de äldre, utan även skapar bättre miljö för personalen. Det finns även studier som påvisar minskad sjukfrånvaro hos anställda tack vare det hälsofrämjande solljuset från Sunwell.