Sunwell vill erbjuda fler
människor välmående och den
känsla som sol & värme ger,
under årets samtliga månader.

Med stärkt hälsa som självklar bonus!

Personalen!

Vårdtagaren!

Med Sunwells solsimulator och solrum, i kust eller tropiskmiljö,
finner både vårdtagare och medarbetare välmående i en oändligt
härlig oas mitt i vardagen.

Varför erbjuder vi alltid ett förutsättningslöst besök i Er verksamhet?
Enkelt, välkommen till LOS mässan 25-26 Januari och vår monter L:08.
Där berättar vi mer om fördelarna av att vi besöker Er verksamhet.

http://www.sunwellgroup.se