Äldreomsorg

Sunwell´s solljus inomhus  uppskattas av människor i alla åldrar.  Sunwell har installerat solrum på ett hundratal äldreboenden där de minskar utanförskap och fyller en viktig social funktion. Se vilka vård-, omsorgs- och äldreboende har investerat i solmiljö från Sunwell här>

På både kommunala och privata äldreboenden skapas en skön solmiljö  som inte bara lyses upp med en ljusterapilampa, utan med en solsimulator som skapar riktigt solljus jämförbart med originalet. Solterapi med både ljus och värme visar sig ha en mycket positiv inverkan på både psykisk och fysisk hälsa hos de äldre samtidigt som personalen får mer energi över till vård och engagemang.

Vi kan bygga komplett solrum på bara några dagar. Ser hur ett solrum blir till med tropisk miljö här> och svenskt kustmiljö här>

Sunwell solrum med kusttema spelar ofta viktig roll också för personer med demenssjukdomar som kan minnas och känna igen miljön från sin ungdom. På vissa äldreboenden har den avslappnande effekten inneburit minskad förbrukning av lugnande läkemedel men även bättre arbetsmiljö.

Solrum på äldreboenden minskar utanförskap.

Bättre arbetsmiljö på äldreboenden som har satsat på ett Sunwell solrum syns tydligt även vid det dagliga arbetet. Under fina höst-och vinterdagar vill de äldre komma ut i ljuset. Tyvärr finns ofta inte tillräckligt med personalresurser för att klä på alla brukare och då blir många sittande kvar inlåsta på sina avdelningar. Med Sunwell solrum kan de äldre ändå få komma ut i solen då flera brukare kan ta sig till solrummet själva och njuta!

Forskningsrapport framtagen av FoUU-centrum Fyrbodal, Västra Götalandsregionen:

Rapport – Solrum på äldreboende

Kunder och kommuner som vi samarbetar med:

  • Vårdbolagen Frösunda Omsorg, Attendo, Ersta Diakoni, Silver Life, Norlandia Care, Förenade Care, Ansvar & Omsorg,  Stiftelsen Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux (SVPH)
  • Samhällsfastighetsbolag HSB Omsorg, Stenvalvet
  • Kommunala äldreboenden

Utomlands: