Äldreomsorg

Sunwell solmiljöer uppskattas av människor i alla åldrar. En stunds avkoppling och återhämtning gör gott, särskild under våra mörkare årstider. Sunwell har installerat solrum på ett hundratal äldreboenden, både kommunala och privata. Solljuset visar sig ha en mycket positiv inverkan på både psykisk och fysisk hälsa hos de äldre samtidigt som personalen får mer energi över till vård och engagemang.

Sunwell solrum med kusttema spelar ofta viktig roll också för personer med demenssjukdomar som kan minnas och känna igen miljön från sin ungdom. På vissa äldreboenden har den avslappnande effekten inneburit minskad förbrukning av lugnande läkemedel men även bättre arbetsmiljö.

Bättre arbetsmiljö på äldreboenden som har satsat på ett Sunwell solrum syns tydligt även vid det dagliga arbetet. Under fina höst-och vinterdagar vill de äldre komma ut i ljuset. Tyvärr finns ofta inte tillräckligt med personalresurser för att klä på alla brukare och då blir många sittande kvar inlåsta på sina avdelningar. Med Sunwell solrum kan de äldre ändå få komma ut i solen då flera brukare kan ta sig till solrummet själva och njuta!

Forskningsrapport framtagen av FoUU-centrum Fyrbodal, Västra Götalandsregionen:

Rapport – Solrum på äldreboende

Kunder och kommuner som vi samarbetar med:

  • Vårdbolagen Frösunda Omsorg, Attendo, Sätra
  • Samhällsfastighetsbolag HSB Omsorg
  • Kommunala äldreboenden

Utomlands: