Äldreomsorg

Solterapi med både ljus och värme visar sig ha en mycket positiv inverkan på både psykisk och fysisk hälsa hos äldre och personer med funktionsvariationer  på vård och omsorg-, demens- och äldreboenden samt inom ex daglig verksamhet och vid träffpunkter för seniorer. Samtidigt får personalen bättre arbetsmiljö och mer energi till vård. Ljusterapi i ett inrett solrum med autentisk miljö minskar utanförskap och fyller en viktig social funktion.

Personalen vittnar om att solterapi har både lugnande och stimulerande effekt.  Många äldre bär på sorg när de förlorat nära och kära. I ett skönt solrum kan man koppla av, vilket gör det lättare prata, tänka och ventilera sin oro, glädje och andra känslor. På vissa äldreboenden har den avslappnande effekten av solterapi inneburit bl.a. minskad förbrukning av lugnande läkemedel.

Solterapi i Sunwell solrum spelar ofta viktig roll också för personer med demens som kan minnas och känna igen miljön från sin ungdom. Det kan ha varit väldigt länge sedan som många pensionärer satte ner fötterna i sanden. Vissa har rest tidigare i livet och några har inte alls kunnat göra det. Men alla uppskattar sol och värme.

Sunwell kan bygga komplett solrum med tropisk eller svenskt kustmiljö på bara några dagar. Vid platsbrist kan vi skapa en enklare solhörna med en panoramabakgrundsbild i specialtextiltyg som reflekterar ljuset och förstärker effekten av ljusterapi – perfekt i öppna gemensamma utrymmen som sällskapsrum, gym, aktivitetsrum mm.

Läs forskningsrapport framtagen av FoUU-centrum Fyrbodal, Västra Götalandsregionen som dokumenterar positiva effekter av solrum på äldreboenden:

Rapport – Solrum på äldreboende

Bättre arbetsmiljö på äldreboenden med Sunwell solrum syns tydligt vid det dagliga arbetet. Under fina höst-och vinterdagar vill de äldre komma ut i ljuset. Tyvärr finns ofta inte tillräckligt med personalresurser för att klä på alla brukare och då blir många sittande kvar inlåsta på sina avdelningar. Med Sunwell solrum kan vissa äldre ändå få komma ut i solen själva och njuta!

Vårt första solrum Mauritius installerades på äldreboendet Solängen i Vänersborg som en dal av friskvårdsprojektet för personalen. Från utvärderingen av projektet kan man utläsa att solterapi och massage var de mest uppskattade aktiviteterna.

Kommunen lyckades under två år minska sjukfrånvaron bland de 46 anställda med 25 procent! Läs mer här >

Karta med våra referenser inom äldreomsorgen:

Se här

”-Man blir väldigt avslappnad och mår bra, och mår man bra psykiskt så mår man bra även fysiskt. Det hänger ju ihop. I solrummet mår man gott! Det är det här med värmen och ljuset som gör att man otvivelaktigt mår BRA.”

Anonym pensionär på äldreboende, Äldreboende i Vänersborg

– ”Så underbart med ett solrum på jobbet!”

Anställd Helen, Äldreboende

-”Testade på solrummet på jobbet och tryckte på Miami. Lamporna tändes, ljudet av vågor kom och värmen steg till härliga 30 grader. Ibland är det skönt att bara koppla bort 10 minuter och få lite återhämtning. Värmen gick in i kroppen och det var friskvård på hög nivå”.

Peter - sjuksköterska, Kommunal hälso och sjukvård

-” Det känns som om jag är någonstans i sydhavet med värme, man kan ligga där och bara koppla av. När jag gick ut från rummet kändes det nästan som om jag ramlade ner från ett flygplan och jag tänkte ”herregud är jag hemma”, jag blev helt förvånad!”

-” De dementa ofta inte pratar så mycket och blir svåra att aktiveras. I solrummet skapas det en skön gemenskap, där de sitter i lugn och ro, tittar inredningen och på varandra och ler.”

Se urval av våra kundprojekt

Till Kundprojekt

Kunder och kommuner som vi samarbetar med:

  • Vårdbolagen Frösunda Omsorg, Attendo, Ersta Diakoni, Silver Life, Norlandia Care, Förenade Care, Ansvar & Omsorg,  Stiftelsen Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux (SVPH)
  • Samhällsfastighetsbolag HSB Omsorg, Stenvalvet
  • Kommunala äldreboenden

Urval av utländska kunder: