Äldreomsorg

Solterapi med både ljus och värme visar sig ha en mycket positiv inverkan på både psykisk och fysisk hälsa hos de äldre samtidigt som personalen får mer energi över till vård och engagemang. Sunwell har installerat solrum på ett hundratal kommunala och privata äldreboenden där solmiljö minskar utanförskap och fyller en viktig social funktion.

Personalen vittnar om att solterapi har en lugnande effekt som kan hjälpa flera av de äldre. Många äldre bär på sorg när de förlorat nära och kära, och det finns behov av att få prata ut. I solrummet kan man koppla av, vilket gör det lättare prata, tänka och ventilera sin oro, glädje och andra känslor.

Se vilka vård-, omsorgs- och äldreboende har investerat i solmiljö från Sunwell här>

Sunwell kan bygga komplett solrum med tropisk eller svenskt kustmiljö på bara några dagar.

Solterapi i Sunwell solrum spelar ofta viktig roll också för personer med demenssjukdomar som kan minnas och känna igen miljön från sin ungdom. På vissa äldreboenden har den avslappnande effekten av solterapi inneburit bl.a. minskad förbrukning av lugnande läkemedel men även bättre arbetsmiljö.

Bättre arbetsmiljö på äldreboenden som har satsat på ett Sunwell solrum syns tydligt vid det dagliga arbetet. Under fina höst-och vinterdagar vill de äldre komma ut i ljuset. Tyvärr finns ofta inte tillräckligt med personalresurser för att klä på alla brukare och då blir många sittande kvar inlåsta på sina avdelningar. Med Sunwell solrum kan de äldre ändå få komma ut i solen då flera brukare kan ta sig till solrummet själva och njuta!

Det kan ha varit väldigt längesedan som många pensionärer satte ner fötterna i sanden. Vissa har rest tidigare i livet och några har inte alls kunnat göra det. Men alla uppskattar sol och värme.

Läs forskningsrapport framtagen av FoUU-centrum Fyrbodal, Västra Götalandsregionen som dokumenterar positiva effekter av solrum på äldreboenden:

Rapport – Solrum på äldreboende

Kunder och kommuner som vi samarbetar med:

  • Vårdbolagen Frösunda Omsorg, Attendo, Ersta Diakoni, Silver Life, Norlandia Care, Förenade Care, Ansvar & Omsorg,  Stiftelsen Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux (SVPH)
  • Samhällsfastighetsbolag HSB Omsorg, Stenvalvet
  • Kommunala äldreboenden

Utomlands: