Vår Cookiepolicy

Vår webbplats med webbplatsadress https://www.sunwellgroup.se kan innehålla kakor (cookies) för att du ska få en bra användarupplevelse.

Vi strävar efter att anonymisera så mycket data som möjligt. Personuppgifterna vi kan komma att behandla är t.ex. din IP-adress eller annan användarinformation. Vi kan också komma att behandla din aktivitet för att kunna skicka relevanta erbjudanden till dig.

När du besöker vår webbplats får du välja att samtycka till att kakor används.

Samtycket är giltigt tills dess att du själv återkallar det. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Det gör du enkelt genom inställningar i din webbläsare. Återkallandet av samtycket påverkar inte vår lagliga grund av behandlingen innan det återkallades.

Om du inte samtycker kan det innebära att vissa funktioner inte är tillgängliga.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Sociala media

När du publicerar på vår företagssida på sociala medier är vi ansvariga för det som du publicerar. Vi strävar efter att aldrig publicera kränkande personuppgifter på vår företagssida och vi håller regelbunden uppsikt över publiceringar gjorda av andra för att upptäcka kränkande innehåll och skyndsamt ta bort det.

Om vi publicerar dina personuppgifter inhämtar vi alltid ditt samtycke först.

Om du upptäcker kränkande innehåll ber vi dig att kontakta oss omgående.

Säkerhet

Vår målsättning är att alltid vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter.

Vi arbetar ständigt med att hålla en hög IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Och om en personuppgiftsincident trots allt inträffar har vi en rutin på plats för att effektivt hantera det.

Vi informerar alltid dig om incidenter och rapporterar incidenter till tillsynsmyndigheten i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Om du misstänker att en personuppgiftsincident kan ha inträffat ber vi dig kontakta oss omgående.

Länkar

Vi hänvisar ibland till andra företag och webbplatser, där gäller inte denna integritetspolicy.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i integritetspolicyn. Senaste versionen finns alltid publicerad i sidfoten på vår webbplats. Om ändringen berör dig, kommer vi att informera dig innan ändringen träder i kraft.

Dina rättigheter

Du här rätt att begära tillgång, rättelse, radering, begränsning eller dataportabilitet av eller invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Tillgång
Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar.

Rättelse
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade.

Radering
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om vi inte har laglig grund för att behålla dem.

Begränsning
Du har rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad under den tid vi rättar dina personuppgifter, om du motsätter dig att vi raderar dina personuppgifter eller om du invänt mot behandlingen.

Dataportabilitet
Du har rätt att få ut personuppgifter som du själv lämnat, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och att överföra dem till andra.

Invändning
Du har rätt invända mot vår behandling av dina personuppgifter, om vi inte har laglig grund för behandlingen upphör vi då behandligen.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina uppgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Samtycke

Om du har lämnat samtycke till vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke giltigt tills dess att du själv återkallar det. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, det gör du enkelt genom att kontakta oss.

Återkallandet av samtycket påverkar inte vår lagliga grund av behandlingen innan det återkallades.