Hammarö vs Hawaii

Seniorerna på Hammarö njöt i fulla drag när två (!) stycken äldreboenden invigde sina nya solrum. Det var högtryck i dubbla bemärkelser under dagen när kommunpersonal och journalister besökte solen och värmen tillsammans med de boende.

”-Forskning visar att de äldre påverkas positivt av att vistas i solrum, både psykiskt och fysiskt. Och vi har redan sett att rummet varit välbesökt när vi tjuvöppnat det innan invigningen, säger Ulrica Björkman, enhetschef på Gunnarskärsgården” 

Hammarös solrum finns på äldreboende men de är till för alla grupper inom socialförvaltningens omsorg.

Kommunen deltar i ett projekt kring välfärdsteknologi, en satsning på tekniska lösningar och hjälpmedel i verksamheten, där solrummen är ett bra exempel på vad tekniken kan erbjudan,

Värmlands Folkblad var på plats på invigningen och du kan ta del av artikeln här>