Experter på solterapi

Sunwell solsimulator är en unik svensk uppfinning och var först i värden i början på 2000-talet med sin teknologi att simulera ljus som är jämförbart med solljuset utomhus, med undantag av minskad UV-andel. Sunwell solsimulator återskapar solens hela ljusspektrum:

  • kontrollerade låga nivåer av UV-B och UV-A (ultraviolett) strålar för bl. a. stimulans av D-vitamin och andra positiva hälsoeffekter
  • synligt ljus upp till 30.000 lux för effektiv ljusterapi
  • kortvågiga IR (infraröd) strålar för skön värme inifrån kroppen

Sunwell solsimulatorer är därför mycket effektiva för både ljusterapi och värmebehandling.

Sunwell produkter är testade av Sveriges provnings- och forskningsinstitut (SP), numera RISE i Borås, och säkerställer att den viktade strålningsexponeringen ligger under gränser 30 J/ m2 per soldos. Därmed kan Sunwell solsimulatorer erbjuda solterapi till allmänheten, utan krav på tillstånd  från Strålsäkerhetsmyndigheten enligt föreskrifter för artificiella solanläggningar som finns sammanfattade i SSMFS 2012:5.

Med bakgrunden från fordonsindustri där vår teknik har utvecklats för provning av värme-/ljustålighet av olika material och system har vi stor erfarenhet av att följa strikta regler och lagar och kan därmed garantera en välbeprövad, testad och kvalitetssäkrad produkt.

Vid framtagningen av våra solsimulatorer samarbetade vi tätt med professor Torbjörn Laike på miljöpsykologiska institutionen på Lunds universitet, där han forskade på ljusets inverkan på människan, och publicerade flera avhandlingar.

I 2003 genomfördes en vetenskaplig studie ” Artificiell miljöpåverkan på sinnesstämning” i vår solmiljö med 67 personer från sjukvårdspersonalen på NÄL, Norra Älvsborgs Lasarett, i Trollhättan. Resultatet var entydigt positivt och slutsatsen var att en stund vistelse i Sunwell miljö lindrar negativa effekter av stress, utbrändhet och SAD.

Forskare från FoUU-centrum Fyrbodal och Vänersborgs kommun har undersökt betydelsen av att använda solrummen i 2014-2015. Resultatet finns nu presenterat i en forskningsrapport:

RAPPORT – SOLRUM PÅ ÄLDREBOENDE

Har du flera frågor och funderingar?

Läs här