Värme och sol finns nu tillgängligt året runt på Kaptensgårdens Äldreboende i Hässleholm

Solterapi från Sunwell bidrar till bättre fysisk och mental hälsa inom såväl äldreomsorg, demensvård och dagverksamheter. Ett solrum blir en naturlig mötesplats som minskar utanförskap och tristess samt fyller en viktig social funktion för äldre. Äldreboenden, som investerat i ett solrum från Sunwell ser ökad livsglädje och välmående hos seniorer. Man vittnar även om minskad medicinering tack vare bl.a. bättre sömnrytm och den lugnande effekten av solterapi.

Initiativtagare till solrummet som är byggt är Sabina Ubel Enhetschef Omsorgsförvaltningen i Hässleholm. Kollegorna har haft flera olika idéer för hur man skulle kunna höja livsstandarden för de boende men även personalen på Kaptensgården. Målet var att skapa något bestående som flera boende kan nyttja dagligen.

FöreEfter

Sabina kom ihåg att hon för ett flertal år sedan varit på Kvalitetsmässan i Stockholm och kommit i kontakt med Suntech/ Sunwell . Hon tog kontakt med oss och vi startade en dialog om hur vi skulle kunna nyttja deras tänkta lokal på bästa sätt. Idéer för placering solsimulatorer och inredning skissades upp och vi kom fram till en lösning där hela rummet inredes och flexibiliteten vad gäller möblering blev stor. Resultatet blev mycket bra tycker vi allihop.

Alla var mycket ivriga att bära in möblerna och vi fick provsitta dem, det kommer att bli kanonbra!

Nu står solrummet klart för användning och de intresserade kan njuta av sol och värme. Kulisser av olika slag väcker nyfikenhet och stimulerar sinnet så att känslan av att vara på plats i tropikerna infinner sig.

När nu rummet står klart så fortsätter Sabina med personal att spruta ut idéer för hur man kan inreda utrymmen utanför solrummet så det ytterligare höjer känslan av att vara ”på plats”.

Att de boende kan ”upptäcka” lite nya detaljer och miljöer i egna lokaler.

Många boenden upptäcker att solrum inte bara ökar välbefinnande hos de äldre, utan även skapar bättre miljö för personalen. Det finns även studier som påvisar minskad sjukfrånvaro hos anställda tack vare det hälsofrämjande solljuset från Sunwell.