Koncernen förstärker affärsenheten ”Heating och Drying Group” ytterligare.

Argynnis Group förvärvar det svenska företaget Suntech Group, vilket innebär att koncernen förstärker affärsenheten ”Heating och Drying Group” ytterligare.

Argynnis Group AB, tidigare Binar AB, utvecklar nischföretag med unika tekniker och produkter för professionella kunder. Verksamheten är uppdelat i affärsenheterna Standby Group, Binar Handling, Binar Industrial Solutions och Heating & Drying Group. Koncernen har drygt 300 anställda, verksamma i Sverige, Tyskland, Frankrike, Finland, Kina och USA.

Suntech Group bygger specialutvecklade solsimulatorer, både för industriellt bruk och för rekreation och friskvård. Bolaget har över 30-års erfarenhet att utveckla unik teknik för att återskapa solens hela spektrum. Att vistas i ett ”solrum”, med ljus, värme och inbjudande miljö, är avslappnande och ger ökat välbefinnandet och ny energi. Industriella solsimulatorer används bland annat inom fordonsindustrin för att prova ut hur olika system och material påverkas av solljus, allt från solnedgångar till ökenlika förhållanden.

Inom Heating & Drying Group ingår, förutom Vänersborgs-bolaget Ircon, även det franska bolaget Solaronics som förvärvades 2018. Bolagen är idag främst verksamma med att utveckla och leverera utrustning för IR-torkning inom pappers- och metall-industrin samt för vissa specifika industriella processer.

“Jag är mycket nöjd med att nu kunna välkomna Suntech in i vår affärsenhet”, säger Yannick Lescanne, Executive Officer Argynnis Heating & Drying Group.

“Detta förvärv stärker vår vision att bredda oss och är i perfekt linje med vår tillväxtambition baserad på att bemästra ny teknik inom vårt verksamhetsområde. Genom att kombinera Suntechs unika lösning för att simulera solljus med den befintliga och kompetenta tekniska och kommersiella expertisen inom Heating & Drying, ser vi fram emot att vidareutveckla denna marknad.”

”Suntech tillför intressant kunskap för vår grupp – vi är övertygade om att vår samlade kompetens och erfarenhet kommer att innebära goda expansionsmöjligheter för Suntechs produkter” säger Magnus Nilsson VD för Ircon.

”Vi har letat intensivt efter en lämplig ny ägare till Suntech. När man varit med under lång tid och byggt upp bolaget så är man noga med att det hamnar i rätta händer. Jag känner nu att vi har lyckats med detta” säger Inge Lojander, tidigare ägare och VD för Suntech.

”Vi utökar vår industrigrupp med ytterligare ett bolag med intressanta och innovativa produkter. Bolaget har även en stark exportmarknad och passar bra in i Heating och Drying Group” säger Leif Gustavsson, vice VD för Argynnis Group AB. För ytterligare information, vänligen kontakta: Leif Gustavsson, vice VD, Argynnis Group AB, tel +46 (0)702 63 01 58