Första solrum 2022 installeras i Skåne

Sunwell blev kontaktad av Eva Mårtensson Karlsson, utvecklingsledare för välfärdsteknik inom Särskilda boende för äldre i Lund.

Lund är en av modellkommunerna för att stärka digitaliseringen inom vård och omsorg. Representanten och övergripande utvecklingsledare för vård och omsorgsförvaltningen fick tips från annan modellkommun om solrum och solterapi. Elin Nilsson, demenssjuksköterska från Demensteamet i Lund var eldsjälen bakom projektet och var till stor hjälp vid planeringen av solrummet på Linegårdens äldreboende i Lund .

FöreEfter

Ett källarfrråd blev en härlig kustmiljö med mjuk sandstrand och sjöbodar som erbjuder en semesterupplevelse på den svenska kusten. Solsystem Trippel med blå solpanel smälter lätt i omgivningen.

Snart får de äldre och personal åtnjuta en effektiv solterapi. Till skillnad från ljusterapi skapar Sunwell solsimulator naturligt varmt solljus som kombinerar starkt ljus upp till 25 000 lux, infraröd värme och kontrollerad låg, hälsosam UV-ljus i en enda produkt.

Många boenden upptäcker att solrum inte bara ökar välbefinnande hos de äldre, utan även skapar bättre miljö för personalen. Det finns även studier som påvisar minskad sjukfrånvaro hos anställda tack vare det hälsofrämjande solljuset från Sunwell.